Aktualny stan

Obecnie podejmowana problematyka GOZ w Politechnice Warszawskiej