Akty normatywne

Prace normalizacyjne w obszarze GOZ – miejsce na normy, ustawy, dyrektywy itp.; do skomentowania a nie tworzenia uaktualnianego kompendium.