W ramach działu ENERGIA na Politechnice Warszawskiej realizowane są prace badawcze w następujących zakresach tematycznych:

 • Produkcja energii elektrycznej i cieplnej z biogazu ujmowanego podczas przemian beztlenowych w komorach fermentacyjnych
 • Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną
 • Carbon footprint
 • Opracowanie nowych i rozwój istniejących efektywnych energetycznie procesów usuwania zanieczyszczeń ze ścieków (min. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na napowietrzanie).
 • Odzysk energii z osadów ściekowych i rozwój technologii umożliwiających intensyfikację tegoż odzysku.
 • Rozwój kofermentacji, w tym opracowanie technologii zwiększenia jej wydajności.
 • Optymalizacja energetyczna technologii przetwarzania odpadów.
 • Odzysk energii z procesów przetwarzania odpadów (mechanicznych i biotechnologicznych).
 • Zastosowania odnawialnych źródeł energii budynkach (systemach HVAC).
 • Odzysk ciepła w urządzeniach i budynkach do oczyszczania ścieków.
 • Analiza systemów odzyskiwania ciepła w systemach HVAC oraz odzyskiwanie ciepła odpadowego.
 • Zmniejszenia energochłonności procesów HVAC
 • Ocena cyklu życia (LCA) zastosowanych materiałów w budynkach i instalacjach.
 • Wpływ zmiany energochłonności budynków na jakość powietrza i środowiska wewnętrznego.
 • Określenie zaleceń energetycznych i środowiskowych dla różnego typu budynków i instalacji HVAC
 • Określenie zaleceń dotyczących doboru systemów zasilania w energię

Zapraszamy do zapoznania się z pełną Mapą Tematyczną Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Politechnice Warszawskiej