GOZ w Politechnice

Idea Gospodarki o Obiegu Zamkniętym jest na Politechnice Warszawskiej wdrażana w działalności następujących Wydziałów: