Materiały dla budownictwa

W ramach działu WODA, ŚCIEKI I OSADY ŚCIEKOWE na Politechnice Warszawskiej realizowane są prace badawcze w następujących zakresach tematycznych:

 • Prace w ramach inicjatywy Polish Circular Hotspot, seria debat dotyczących przejścia z liniowego na cyrkularny model w budownictwie.
 • Współudział z Instytutem Techniki Budowlanej w przygotowaniu raportu na zlecenie Ministra Inwestycji i Rozwoju pt. „Analiza dotycząca ponownego wykorzystania wyrobów budowlanych”.
 • Współudział z Instytutem Techniki Budowlanej w przygotowaniu raportu na zlecenie Ministra Inwestycji i Rozwoju  pt. „Analiza dotycząca ponownego wykorzystania wyrobów budowlanych”.
 • Ocena cyklu życia (LCA) zastosowanych w budynkach i instalacjach.
 • Określenie wskaźników emisji zanieczyszczeń stosowanych rozwiązań materiałowych i instalacyjnych
 • Współudział z ITB (Instytutem Techniki Budowlanej) w przygotowaniu raportu na zlecenie Ministra Inwestycji i Rozwoju pt. „Analiza dotycząca ponownego wykorzystania wyrobów budowlanych”.
 • Prace w ramach inicjatywy Polish Circular Hotspot, seria debat dotyczących przejścia z liniowego na cyrkularny model w budownictwie.
 • Stosowanie dodatków mineralnych w postaci: (a) a) lotnych popiołów konwencjonalnych z węgla kamiennego w technologii zawiesin twardniejących; (b) lotnych popiołów konwencjonalnych z węgla brunatnego w technologii zawiesin twardniejących; (c) lotnych popiołów fluidalnych z węgla kamiennego w technologii zawiesin twardniejących; (d) lotnych popiołów fluidalnych z węgla brunatnego w technologii zawiesin twardniejących.
 • Wykorzystanie popiołu z TPKOŚ w technologii zawiesin twardniejących.
 • Wykorzystanie niskoemisyjnych spoiw (mieszanek żużlowo-popiołowych) w technologii zawiesin twardniejących, zaczynów, zapraw oraz betonów masywnych.
 • Wykorzystanie dennych popiołów fluidalnych z węgla kamiennego w mieszankach mineralnych.
 • Wykorzystanie odpadów powęglowych w mieszankach mineralnych
 • Wykorzystanie odpadów BiR jako alternatywy dla surowców pierwotnych (np. kruszywa, bitumy, metale, tworzywa sztuczne itp.)
 • Optymalizacja materiałowa i projektowanie składów kompozytów budowlanych z zastosowaniem odpadów lub materiałów z recyklingu jako częściowych zamienników surowców naturalnych i/lub spoiwa/cementu: (a) Pył z odpylania kruszywa w wytwórniach MMA jako składnik betonu cementowego; (b) Pył z odpylania kruszywa w wytwórniach MMA jako składnik kompozytów polimerowych; (c) Odpad z produkcji bieli tytanowej jak składnik betonu cementowego; (d) Pył perlitowy jako składnik zaprawy polimerowo – cementowej; ( e) Pył perlitowy jako składnik kompozytów polimerowych; (f) Popiół lotny jako składnik kompozytów polimerowo- cementowych; (g) Popiół lotny jako składnik kompozytów polimerowych; (h) Granulowany żużel wielkopiecowy jako składnik betonu cementowego; (i) Włókna z recyklingu butelek typu PET jako składnik betonu cementowego; (j)Spopielone odpady ściekowe jako składnik betonu cementowego; (k) Popiół lotny wapienny jako składnik betonu cementowego; (l) Popiół lotny krzemionkowy jako składnik betonu cementowego; (ł) Stłuczka szklana jako składnik betonu cementowego; (m) Kruszywo z recyklingu jako składnik betonu cementowego; (n) Polimerowe kruszywo z recyklingu jako składnik kompozytów cementowo- polimerowych; (o) Woda z recyklingu jako składnik kompozytów cementowych.
 • Dobór i optymalizacja technologii recyklingu w budownictwie, odpadów BiR i innych odpadów mineralnych.
 • Optymalizacja materiałowa i projektowanie kompozytów budowlanych z materiałami z recyklingu: (a) stłuczki szklanej jako zamiennika części cementu i/lub kruszywa drobnego w betonach cementowych; (b) stłuczki sanitarnej jako zamiennika części cementu i/lub kruszywa drobnego w betonach cementowych; (c) włókien z recyklingu butelek typu PET do betonu cementowego; (d) kruszywa z recyklingu jako zamiennika kruszywa naturalnego w betonie cementowym; ( e) polimerowego kruszywa z recyklingu jako składnika kompozytów cementowo- polimerowych; (f) wody z recyklingu jako składnika kompozytów cementowych.
 • Stosowanie dodatków mineralnych w postaci: (a) lotnych popiołów konwencjonalnych z węgla kamiennego w technologii zawiesin twardniejących; (b) lotnych popiołów konwencjonalnych z węgla brunatnego w technologii zawiesin twardniejących; (c) lotnych popiołów fluidalnych z węgla kamiennego w technologii zawiesin twardniejących; (d) lotnych popiołów fluidalnych z węgla brunatnego w technologii zawiesin twardniejących.
 • Wykorzystanie popiołu z TPKOŚ w technologii zawiesin twardniejących.
 • Wykorzystanie niskoemisyjnych spoiw (mieszanek żużlowo-popiołowych) w technologii zawiesin twardniejących, zaczynów, zapraw oraz betonów masywnych.
 • Wykorzystanie dennych popiołów fluidalnych z węgla kamiennego w mieszankach mineralnych.
 • Wykorzystanie odpadów powęglowych w mieszankach mineralnych.
 • Badania skutków stosowania surowców antropogenicznych w budownictwie – aspekty trwałościowe.
 • Analizy efektywności ekonomicznej i wskaźników efektywności wybranych rozwiązań technologicznych i materiałowych.
 • Analizy typu LCCA.
 • Opracowanie aplikacji internetowej do analizy śladu węglowego w cyklu życia betonu.
 • Analiza śladu węglowego betonu – arkusz kalkulacyjny do obliczania śladu węglowego betonu.
 • Opinie o innowacyjności linii produkcyjnych i technologii produkcji innowacyjnych wyrobów budowlanych.
 • Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych, ekologicznych i energooszczędnych prefabrykowanych elementów budowlanych.
 • Ocena cyklu życia (LCA) zastosowanych materiałów w budynkach i instalacjach.
 • Określenie zaleceń dla materiałów budowlanych stosowanych w budynkach i instalacjach.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną Mapą Tematyczną Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Politechnice Warszawskiej