Plan strategiczny

Strategia, przyszłość i perspektywy problematyki GOZ w Politechnice Warszawskiej