Seminarium 2021

 

Seminarium w dniu 2 marca 2021 r.

Problematyka Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Strategicznym Projekcie Badawczym Politechniki Warszawskiej”

 

PATRONAT HONOROWY
 

 

Program Seminarium
Godz. Tytuł wystąpienia Prelegenci
13:00 – 13:10 Podsumowanie SPB „Gospodarka Obiegu Zamkniętego” prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński
13:10 – 13:30 Tematyka GOZ w pracach KE, stan rozwoju w Europie dr inż. Tomasz Szczygielski Prezentacja

Załącznik 1

Załącznik 2

13:30 – 13:50 Gospodarka o obiegu zamkniętym w oczyszczalni ścieków dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni
dr inż. Justyna Walczak
mgr inż. Katarzyna Sytek-Szmeichel
Prezentacja
13:50 – 14:10 Gospodarka o obiegu zamkniętym w biogazowniach przetwarzających odpady komunalne – aspekty technologiczne i środowiskowe dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni
dr Krystyna Lelicińska-Serafin
mgr inż. Marta Wiśniewska
Prezentacja
14:10 – 14:30 Bioodpady komunalne w gospodarce o obiegu zamkniętym dr inż. Piotr Manczarski
dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
Prezentacja
14:30 – 14:50 Recykling fosforu jako racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych dr hab. Małgorzata Wojtkowska, prof. uczelni Prezentacja
14:50 – 15:10 Ocena budynków z zastosowaniem analiz LCA jako narzędzie do osiągnięcia neutralności klimatycznej dr inż. Anna Komerska
dr inż. Jerzy Kwiatkowski
dr inż. Joanna Rucińska
Prezentacja
15:10 – 15:30 PRZERWA
15:30 – 15:50 Bezodpadowa Energetyka Węglowa mgr inż. Dagmara Masłowska Prezentacja
15:50 – 16:10 Niskoklinkierowe betony wysokowartościowe dr inż. Wioletta. Jackiewicz-Rek
mgr inż. Karol Chilmon
Prezentacja
16:10 – 16:30 Potencjał i zagrożenia związane ze skojarzonym wykorzystaniem produktów ubocznych – na przykładzie mieszanek łupka przywęglowego i popiołów fluidalnych mgr inż. Łukasz Krysiak Prezentacja
16:30 – 16:50 Popiół z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych jako nowy rodzaj UPS dr inż. Łukasz Szarek Prezentacja
16:50 – 17:10 Gospodarka Obiegu Zamkniętego w dydaktyce na Wydziale IBHiIŚ dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni
dr hab. inż. Agnieszka Machowska
Prezentacja
17:10 – 17:15 Próba podsumowania prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński

 

REJESTRACJA

Prosimy o wpisywanie danych do formularza rejestracyjnego